skip to Main Content

PRESERVIA

Preservia är investerare och utvecklare av bostäder med fokus på hyresrätter. Intäkterna genereras genom utveckling och försäljning av fastigheterna, och i förekommande fall genom driftnettot av förvaltningsfastigheter.

Preservia söker aktivt efter nya förvärvsmöjligheter i form av byggrätter och investeringsmöjligheter i fastighetsprojekt.

6
Back To Top