OM OSS

Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Vi investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

preservia småbilder-blå-om oss

MARKNAD

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 krävs det en nyproduktion av 70.000 lägenheter per år i Sverige. Rådande marknadsläge gör förutsättningarna historiskt attraktiva för investeringar på den svenska bostadsmarknaden.

preservia småbilder-blå

INVESTERINGSERBJUDANDE

Preservias fastighetsobligation möjliggör direktinvesteringar i bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst.

preservia småbilder-blomma

OBJEKT

Preservia har ett fastighetsbestånd om ca. 700 hyresrättslägenheter under uppförande
Acr61632741325824-12516

GÄVLE

300 lägenheter

dreamstimemedium_53932658 (2)

BÅLSTA

270 lägenheter

20150626 HälsovA4

HUDDINGE

170 lägenheter