Preservia hemsida TOP1-2

OM PRESERVIA

Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt i förekommande fall dess värdeökning. Preservia investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

Preservia Fastigheter AB äger tre projektbolag för utvecklingen av hyreslägenheter, som vid färdigställande uppgår till ett värde om drygt 1 Mdkr. Portföljen omsluter ca. 700 lägenheter uppgående till totalt 34.600 kvm bostadsarea.

Projekten är under utveckling och färdigställande sker löpande under 2017, 2018 och 2019.

 
Visionen är att ha en portfölj om två miljarder kronor under 2016, och därefter ha en årlig tillväxttakt om 20 procent per år. Vi erbjuder våra investerare en årlig riskjusterad avkastning om 6-12 procent.
organisationsschema-1-1024x1024_2

STYRELSE OCH LEDNING

PEDER RANEKE (Styrelseordförande)

Peder har lång erfarenhet inom försäkrings- och finanssektorn. Peder har bland annat varit regionchef och marknadsområdeschef på SPP Liv AB samt varit chef för affärsutveckling på SPP Liv/Handelsbanken Liv. Peder har även varit verkställande direktör för Svensk Handel Gruppförsäkringar och för Svensk Handel Pensionskassan Försäkringsförening. 2005 startade Peder ett nytt fondförsäkringsbolag, Svensk Handel Fondförsäkring AB. Peder har också agerat rådgivare avseende kapitalförvaltningsfrågor till Stiftelsen Svensk Handel Köpmannaförbundet och sedan 2014 bedriver Peder egen konsultfirma inom området finans och försäkring. Peder är utbildad ekonom från Lunds Universitet.

TOPIAS RIUTTAMÄKI (VD och styrelseledamot)

Topias har byggt och drivit framgångsrika internationella företag sedan 2010. Han har erfarenhet från åtta olika marknader, inom management consulting samt som investerare inom fastighetsbranschen och teknologisektorn. Han har bl.a. byggt upp ett eget internationellt bolag inom ädelmetallsindustrin med en organisation om 80 personer verksamma i 6 länder i Europa. Senast arbetade Topias som country manager, i Sverige för Frontier, ett investment- och konsultbolag med fokus på den svenska teknologisektorn. Topias erfarenhet från fastighetsbranschen kommer från egen investeringsverksamhet i Finland och Estland. Topias är utbildad civilekonom med inriktning redovisning från Stockholms Universitet.

DAVID MADELING (vVD, IR-chef och styrelseledamot)

David har 10 års erfarenhet från finansbranschen. David har arbetat som aktie- och optionsmäklare mot institutionella kunder på Scandinavian Brokers samt aktieanalytiker och portföljförvaltare på Redeye. David kommer närmast från en tjänst på fastighetsutvecklaren Concent där han arbetat med kapitalanskaffning och investerar relationer. David har rest över en halv miljard kronor för olika fastighetsprojekt genom åren. David har en magisterexamen från Stockholms Universitet och har läst finansiell ekonomi i Frankrike. 

Elizabeth Falk (Revisor)

Elizabeth Falk är revisor på Grant Thornton. Elizabeth är revisor för hela concernen Preservia Fastigheter.

LEDIGA HYRESRÄTTER

Preservia bygger just nu 180 st lägenheter i Gävle, med inflytt under Q2/2017.

shutterstock_461151403