skip to Main Content
Preservia hemsida startbilder SV2

MARKNAD

Följande trender gör marknadsläget attraktivt för investeringar i hyresbostadsfastigheter i Sverige:
 
  • en av Europas snabbaste befolkningstillväxt
  • stark urbanisering
  • regeringens tydliga politik för att stimulera bostadsbyggandet
  • presumtionshyror, ett första steg mot marknadsanpassade hyror
  • det låga ränteläget
Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 krävs det en nyproduktion av 70 000 bostäder per år i Sverige. Idag bygger man sammanlagt 42 000 bostäder per år. 
Hyresbostadsmarknaden i Sverige har historiskt reglerats av den s.k. bruksvärdesprincipen, det vill säga det praktiska värde lägenheten har för hyresgästen. Det motsvarar sällan en uppskattad marknadshyra i populärare områden.
För att stimulera produktion av nya hyresfastigheter har dock en uppluckring i lagstiftningen skett genom så kallade presumtionshyror. Denna undantagsregel gör det möjligt att träffa avtal om högre hyror s.k. presumtionshyror för nyproducerade bostadslägenheter än vad som är tillåtet enligt bruksvärdesreglerna. Presumtionshyror anses vara ett första steg mot marknadsanpassade hyror och skapar möjligheter för fastighetsägare att få bättre lönsamhet i hyresprojekt än tidigare. 
Back To Top