skip to Main Content

OM OSS

Preservia investerar och förvaltar bostadsfastigheter. Vi investerar primärt i hyresrättsfastigheter som en långsiktig ägare och kan avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga.

preservia småbilder-blå2

MARKNAD

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2015 krävs det en nyproduktion av 70.000 lägenheter per år i Sverige. Rådande marknadsläge gör förutsättningarna historiskt attraktiva för investeringar på den svenska bostadsmarknaden.

preservia småbilder-blå

INVESTERINGSERBJUDANDE

Preservias fastighetsobligation möjliggör direktinvesteringar i bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst.

preservia småbilder-blå3

OBJEKT

preservia småbilder4

BÅLSTA

270 mindre lägenheter i en snabbt växande kommun.

preservia småbilder4

HUDDINGE

166 lägenheter med fokus på 1-2 rok.

preservia småbilder4

GÄVLE

Ca. 300 lägenheter i en snabbt växande universitetsstad.

Back To Top