skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter publicerar en uppdaterad halvårsrapport

Preservia Hyresfastigheter publicerar en uppdaterad halvårsrapport

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) skickar ut en reviderad delårsrapport, efter att under hösten gjort en intern genomgång av redovisningen och upptäckt en del felaktigheter i bokföringen som hänför sig från tiden innan vi förvärvade bolaget. Denna reviderade delårsrapport, ersätter den tidigare utskickade delårsrapporten.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2016-11-11

För vidare information, vänligen kontakta:
Topias Riuttamäki Vd, Preservia Hyresfastigheter AB (publ)
Tfn: +46(0)703 69 82 66
E-mail: topias@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 17:00 CET.

Back To Top