skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningstiden löper från den 8 december 2016 till och med den 31 mars 2017.

Prospektet och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.preserviahyresfastigheter.se och på emissionsinstitutets, Eminova Fondkommission AB, hemsida www.eminova.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Senast i samband med att teckningstiden inleds kommer även teaser och anmälningssedel att publiceras på hemsidorna.

Stockholm 2016-12-07

Topias Riuttamäki
topias@preservia.se
0730 – 69 82 66

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2016 kl. 17:15 CET.

preservia-hyresfastigheter-ab-publ-emitterar-preferensaktier-51743-Preservia_Hyresfastigheter_Pressrelease_2016-12-07 (2)

Back To Top