skip to Main Content
investera_header

INVESTERA

Preservias fastighetsobligation möjliggör direktinvesteringar i bostadsfastigheter i lägen där bostadsbristen är som störst. Det medför också en diversifiering från aktiemarknadens volatilitet.

Preservia fokuserar på riskminimering genom att teckna garantiavtal med säljaren.

  • Säljaren garanterar en nyckelfärdig fastighet till fast pris vid ett avtalat datum.
  • Driftskostnadsavtal tecknas till fast pris under tre år.
  • Vakansgarantiavtal tecknas under tre år.
  • Dessa avtal och garantier leder till förutsägbara kassaflöden och tryggar våra investerare.

Historiska investeringserbjudanden
Ladda ner prospektet för Preservia ABs obligationsemission.

 

Preservia AB (publ) obligation:

  • Obligationslån med 4 års löptid och 7,5% årlig ränta, utbetald kvartalsvis.
  • Utgivningsdag: 2016-03-03
  • Obligationen handlas på NGM NDX under kortnamn PRESAB1 och är därmed möjlig att placera i Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring -depåer.

HISTORISK AVKASTNING AV OLIKA INVESTERINGSSLAG

Bostadsfastigheter som investeringsslag har historiskt gett en avkastning som motsvarar aktier, men med mycket lägre volatilitet.

IR-kontakt: David Hansson,
E-post: david.hansson@preservia.se

Back To Top