skip to Main Content
2018okt-Nortimo-246_lägre

LEDNING

THOMAS LINDSTRÖM (Styrelseordförande)

Thomas har lång erfarenhet av den nordiska fastighetsbranschen där han verkat sedan tidigt 90-tal. Fokus har framförallt legat på transaktioner, finansiering och fastighetsutveckling. Thomas har jobbat i ledande befattningar i välrenommerade bolag såsom: The Carlyle Group, GE Real Estate, CBRE, Pareto Securities och Alfred Berg. Därtill kan läggas ett antal styrelseuppdrag i mindre fastighetsbolag, till exempel i norska Oslo Areal AS. Thomas är civilingenjör från KTH i Stockholm.

TOPIAS RIUTTAMÄKI (VD och styrelseledamot)

Topias grundade Preservia 2015 tillsammans med David och har sedan dess jobbat “hands-on” med alla led i Preservias projekt från byggnation till förvaltning, finansiering och transaktioner. Samtidigt har han byggt upp ett nätverk av kompetenta branschledande aktörer, Preservias partnerskap-modell, vilket möjliggör skalbarhet och hantering av stora projekt med låga fasta kostnader. Topias har jobbat som entreprenör sedan 2010. Topias är utbildad civilekonom med inriktning redovisning från Stockholms Universitet.

DAVID MADELING (vVD, IR-chef och styrelseledamot)

David har varit verksam i fastighetsbranschen sedan 2015 och har primärt arbetat inom strukturering av fastighetsfinansiering samt bostadsutveckling av nyproduktion. David är medgrundare och vice VD på Preservia sedan 2016. Innan David begav sig in i fastighetsbranschen arbetade han i drygt 10 år inom finansbranschen. David har en magisterexamen från Stockholms universitet och läst finansiell ekonomi i Frankrike. 

Back To Top