skip to Main Content

SENIORBOENDE

Under 2021 har Preservia i samarbete med Kian Properties och Kaminsky Arkitektur tagit fram ett nytt koncept för seniorboende. I framtagandet av konceptet har vi kartlagt marknaden för bostadsformen samt bildat en uppfattning om målgruppens önskemål. ​​Med vår erfarenhet av att uppföra prisvärda bostäder med fokus på hållbarhet och låg energiförbrukning, ser vi seniorboenden som en spännande möjligheter för oss att utöka vårt erbjudande.

Vår primära målgrupp är de seniorer som värdesätter tiden i hemmet och möten med sina grannar. Därutöver uppskattar de en bekväm och stressfri vardag, något som vi har fokuserat på i framtagandet av vårt koncept.

De tre grundpelarna i Preservias seniorboende koncept är:

  1. Bekvämlighet
  2. Funktionalitet
  3. Hållbarhet

Med dessa ledord vill vi utveckla bostäder där man kan bo i livet ut, med möjlighet till umgänge med andra i samma livssituation.

1. Bekvämlighet

SERVICE

Utöver en funktionell arkitektur vill vi erbjuda service som förgyller vardagen för de boende. När bostadsvärden är på plats finns det möjlighet att få hjälp med stort som smått. För att skapa en unik grannsämja i kvarteret initierar bostadsvärden festligheter såsom grillning på innergården, bouleturneringar, ost- och vinprovningar och gemensamma trädgårdsfester. Bostadsvärden kommer frigöra mer tid till de boende att utöva sina intressen.

Vidare så är vår ambition att tillhandahålla faciliteter såsom övernattningslägenhet, gemensamhetslokaler och wellness rum. Gemensamhetslokalen ser vi som en viktig del i att skapa mötesplatser där man kan umgås året om.

SAMARBETEN

En viktig del i vårt servicekoncept är att vi som fastighetsägare alltid strävar efter att skapa naturliga samarbeten med lokala aktörer. Vi ser fördelar i att involvera exempelvis städfirmor, bagerier och cateringfirmor eller restauranger, för att tillmötesgå våra boendes behov. Att engagera en närliggande skola för att erbjuda hjälp med t.ex. IT problem eller något så enkelt som bärhjälp är ett trevligt sätt att bidra till ett socialt hållbart samhälle.

2. Funktionalitet

I utformningen av boendemiljön skapar vi dels privata utrymmen med egna uteplatser eller balkonger och dels gemensamhetsutrymmen som bidrar till möten mellan de boende. Att innergården är upplyst skapar trygghet och gör de gemensamma utrymmena tillgängliga året runt. En trygg boendemiljö är en grundförutsättning för att kunna trivas i sitt hem. Detta säkrar vi med små men viktiga detaljer såsom spisvakt, väl upplyst innergård och bra tillgänglighet i både privata och gemensamma utrymmen.

För att skapa tillgängliga boenden har vi arbetat med detaljerna som gör det där lilla extra. Några exempel på åtgärder som vi kan genomföra i lägenheterna är anpassning av badrum och fönsterbröstningar, samt minskning av antalet trösklar. Dessutom är det viktigt att kunna anordna förvaring inne i lägenheten, samt parkering nära entreer.

3. Hållbarhet

ENERGI

Vi gillar smarta lösningar som minskar energibehovet för fastigheten samt har omedelbara positiva effekter på miljön. I de fall vi jobbar med bervärme så värms lägenheterna upp med tilluftdon kombinerade med värmebatteri, och övriga utrymmen med vattenburen värme via radiatorer. Ventilation med FTX- system används för att effektivisera energianvändningen. Tappvarmvatten samlas i ackumulatortankar för förvärmning för att minska energibehovet ytterligare. Överskottsenergi från solcellerna används för att förse laddstolpar för elbilar och elcyklar på gården med energi.

MATERIALVAL

I samtliga våra projekt önskar vi att bygga hållbart, och en viktig del i det är att välja rätt material. Utifrån våra tidigare erfarenheter tycker vi om att bygga i trä. Det är även viktigt för oss att undvika giftiga material, som tyvärr ännu är vanliga. Dessutom använder vi gärna återvunna material när möjligheten ges. Med rätt materialval, isolering och energieffektivitet kan vi miljöcertifiera våra hus och bidra till ett mer hållbart samhälle.

BIODIVERSITET

Hållbarhet handlar om mer än själva byggnationen, en viktig del är också att bibehålla samt bidra till artrikedom och plats för ekosystemen att fortleva. För att uppnå det föregående strävar vi efter att bibehålla så mycket som möjligt av det tidigare landskapet. Därtill kan vi addera och bibehålla t.ex. insektshotell, ängar, samt regnbäddar som främjar de naturliga miljöer för dagvattenhantering samt för växter och djur att fortsätta frodas.

SOCIAL HÅLLBARHET

Social hållbarhet är en viktig del i att skapa ett samhälle som människor vill bo i. Vår ambition är att inkludera det lokala genom att upprätta samarbeten, såsom det upplägg med närliggande skolor som beskrevs under rubriken “Service”. Syftet med att upprätta samarbeten är att skapa arbetstillfällen och gemenskap mellan Seniorboendet och närortens invånare. Vidare så skapar vi lärlingsplatser vid våra byggen där unga får arbetslivserfarenhet och möjligheten till ett framtida arbete.

"Vi är enormt glada över att få vara med och utveckla detta spännande livsstilskoncept med fokus på trygghet, gestaltning och hållbarhet tillsammans med Preservia."

– Martin Login, Kaminsky Arkitektur

Back To Top