skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

Preservia Hyresfastigheter publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2016

Preservia Hyresfastigheter AB (publ) har under årets tredje kvartal genomfört en omfattande intern revision av alla historiska siffror. Siffrorna uppdaterades per 30/9-2016 och vi har därför valt att släppa en extra rapport för det tredje kvartalet.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2016-11-18

Kontakt:
Topias Riuttamäki
topias@preservia.se 
0730 – 69 82 66

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 17:20 CET.

Back To Top