skip to Main Content

Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier

Preservia Hyresfastigheter emitterar preferensaktier Styrelsen i Preservia Fastigheter AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en emission av preferensaktier. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Teckningstiden löper från den 8 december 2016 till och med den 31 mars 2017.…

Read More
Back To Top